Различните температурни скали

Редовно чуваме колко градуса е времето навън,колко градуса е човешката температура.Но познаваме ли различните скали за измерването на температурата? За мнозинството от хора е най-добре позната целзиевата скала за измерване на температурата. Но тя не е единствената позната на човечеството. В днешно време по скалата на Целзий за 0,01 °C се разбира тройната точка на водата. Преди1954 г. обаче скалата е дефинирана с точката на замръзване на водата -0 °C и точката ѝ на кипене -100 °C при атмосферно налягане от 1 атмосфера. Всъщност в оригиналната скала, създадена от Андерс Ван Целзий, температура на кипене на водата при налягане 1 атмосфера е дефинирана като 0 градуса, а температурата на замръзване – 100 градуса, за разлика от модерната ска̀ла, където е точно обратното. Промяната е направена малко след смъртта му.
Скалата на Целзий е без съмнение най-разпространената температурна скала в света. Тя се използва от всички страни с изключение на САЩ и Ямайка, където скалата на Фаренхайт продължава да бъде предпочитана в бита. Фаренхайт е холандски физик, който е конструирал различни измерителни прибори. През1714 г. по идея на датския астроном Рьомер той въвежда нова температурна скала за своите спиртни термометри.  Най-ниската температура, която по това време са получавали, била температурата на смес от лед, вода, готварска сол и нишадър. Тази температура е равна на -18⁰С и Фаренхайт я избира за нула на новата скала (0⁰F). Другите две опорни точки са температурата на топене на леда и средната нормална температура на човешкото тяло. Температурният интервал между тях е бил разделен на 64 равни части. На разстояние, равно на половината от този интервал, под точката на топене на леда попада нулата на скалата, т.е. температурата на топене на леда е 32⁰F, а тази на човешкото тяло е 96⁰F. Преминаването от скалата на Фаренхайт към целзиевата скала става по формулата: t⁰C=(5/9)(t-32) ⁰F.
Другата най-разпространена скала е тази на Келвин. Келвинът е единицата за температура в Международната система единици (SI). Тя се определя чрез два факта: нула келвина е абсолютната нула (при която движението на молекулите достига своя минимум), и един келвин е 1/273,16 част от т. нар. термодинамична температура на тройната точка на водата. Температурната скала на Целзий се определя в келвини, като 0 °C съответстват на 273,15 К, което е точката на топене на леда при нормални условия. За разлика от деленията на скалите на Фаренхайт и Целзий, келвините не се наричат „градуси“ и не се изписват със символа за градус. Келвините и градусите Целзий често се използват съвместно, тъй като имат един и същ интервал – температурна разлика от 1 K се равнява на температурна разлика от 1 °C.
По-малко разпространена е температурната скала на Ранкин. Тя се използва в англоезичните страни за инженерни термодинамически изчисления. Скалата на Ранкин започва при температурата на абсолютната нула. Точката на замръзване на водата съответства на 491,67°Rа, а точката на кипене на 671,67°Rа. Разликата в градусите между точката на замръзване и кипене на водата по скалата на Ранкин е 180 , колкото е и по скалата на Фаренхайт.
Една поостаряла скала, която не се използва в днешно време е скалата на Реомюр. За 1°R е прието изменението на температурата, при което сместа вода-спирт се разширява на 1 промил. Сместа вода-спирт при температура на кипене на водата се разширява с 8 %, като се има предвид,че температурата на кипене на водата е била приета за 80°R. Оттук имаме,че100°C= 80°R. Следователно  1 °C= 0,8 °R.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>